Gestaltterapi

Gestaltterapi er en av de mest benyttede terapiformer  for å bedre menneskers psykiske helse. Gestaltterapiens mål er å hjelpe den enkelte til å oppdage sine ressurser, gjenvinne troen på seg selv og ta ansvar for sitt eget liv. En grunnleggende idè er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger. 

Ved gradvis å bli mer bevisst egne tanker og følelser vil en slik klarhet hjelpe deg til å se nye valgmuligheter og i større grad  gi deg økt evne til å gjøre bedre valg for deg selv. Dette vil føre til at du vil bli bedre i stand til å løse de problemer du står overfor.

Det kan være at du trenger hjelp til noe som du opplever som vanskelig f.eks. en samtale eller et møte du gruer deg til, sette ord på hva du føler og mener, å kunne si fra, sette grenser, hevde din mening eller behov overfor et annet menneske.

Et viktig syn innenfor gestaltterapi er at du ikke skal endres til å bli en annen enn den du er, men å bli bedre til å være det mennesket du allerede er, å realisere ditt iboende potensiale.
 

© 2024 Vekstpsykologen