Kognitiv terapi

Jeg benytter meg av flere behandlingstilnærminger og en viktig metode er kognitiv terapi. Kognitiv terapi kan skape gjennomgripende endringer ved psykiske plager og regnes for å være en av de mest effektive terapiformer.

Kognitiv betyr tanker, og det sentrale i kognitiv terapi er at det er hva du tenker som  bestemmer hva du føler, og dermed hvordan du handler. I kognitiv terapi ser vi nærmere på de tanker og følelser som kan ligge bak mer plagsomme tilstander som lav selvfølelse/selvtillit, depresjon, angst osv. Ved gradvis å bli bevisst eller klar over de tanker vi har, kan vi i større grad reflektere over disse og se om det finnes andre og bedre måter å tenke på som gir deg bedre selvfølelse, energi, og opplevelse av mestring.


Det er slik at vår fantastiske hjerne er flink til å skape mange tanker, så det er viktig at vi ikke lar det bare skje uten at vi reflekterer over de tanker vi får og ikke bare ser på dem som absolutte sannheter.

Slik kan vi si at vi er mer enn våre tanker. Ved å få en økt bevissthet om hvilke tanker du har i ulike situasjoner kan du oppdage at du har ulike valgmuligheter. På denne måten kan du styrke din egen indre autoritet slik at du kan gjøre bedre valg for deg selv. Det vil også ofte komme andre tilgode. Når vi tar vare på oss selv har vi gjerne mer å gi til andre. Et veldig enkelt men illustrerende eksempel på dette er flyselskapene som sier at du skal først ta på deg din egen oksygenmaske før du hjelper andre.

   

 

© 2024 Vekstpsykologen